Ốc vít công nghiệp

Cấu tạo của vít công nghiệp gồm có:

  • Đầu vít
  • Thân vít không có ren
  • Thân vít có ren
  • Đầu mút.

 

Mô tả

Ốc vít công nghiệp

Phân biệt ốc vít công nghiệp và bulong

Bu lông là một chi tiết lắp xiết có ren ngoài được thiết kế có thể xuyên qua qua lỗ trên các bộ phận lắp ráp và thường được dùng để siết chặt hoặc tháo ra bằng cách vặn đai ốc.

Vít là một chi tiết lắp xiết có ren ngoài có có thể xuyên qua qua lỗ trên các bộ phận lắp ráp, kết hợp với ren trong đã được định hình sẵn hoặc tạo thành rãnh ren của chính nó, và có thể được siết chặt hoặc nhả ra bằng cách xoay đầu vít.

Cấu tạo của vít công nghiệp gồm có:

  • Đầu vít
  • Thân vít không có ren
  • Thân vít có ren
  • Đầu mút.