• CHỨC NĂNG VÀ MỘT SỐ LOẠI BẠC ĐẠN THÔNG DỤNG
    BẠC ĐẠN LÀ GÌ I/ Chức năng của bạc đạn: Tải nặng, giảm ma sát, giới hạn chuyển động không mong muốn. II/ Một số chủng loại bạc đạn thông dụng: 1/ Bạc đạn cầu (1 hàng bi):        VD: 6000, 6200, 6300, … và 2 hàng bi: VD: 4205, 4305, … Bán kính vừa phải, […]
  • LỰA CHỌN VÀ PHÂN LOẠI DÂY ĐAI CÔNG NGHIỆP
    A. CÁC THÔNG SỐ CẦN TÍNH TOÁN KHI LỰA CHỌN DÂY CUROA Hiện nay khi đi vào sử dụng do thời gian nên mã ghi trên dây curoa bị mờ không nhìn được thông số của dây. Bên cạnh đó điều kiện làm việc của máy móc không thể dừng lại để đo chu vi […]