• POF 2C x 0.75mm2 Quick View
    • POF 2C x 0.75mm2 Quick View
    • POF 2C x 0.75mm2

    • Thông số kỹ thuật: Số sợi và đường kính sợi (no./mm): 2 x 24/0.2 Chiều dày cách điện (mm): 0.6 Chiều dày vỏ bọc (mm): 0.8 Đường kính tổng (mm): 4.1 x 6.6 Trọng lượng ước lượng (Kg/Km): 48 Điện trở DC tối đa ở 20oC (Ω/km: 26
    • Đọc tiếp